วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนะนำบริษัท

บริษัท ไอเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาของไทย ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในแขนงวิชาการต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกันในการให้บริการ คำแนะนำ ปรึกษาทางวิชาการ และทางปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน อย่างมีคุณภาพและครบวงจร ด้วยเหตุนี้ขอบข่ายของการให้บริการของบริษัทฯ จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ดังรายการต่อไปนี้

1.    บริการซ่อมบำรุง พัฒนา ผลิตอุปกรณ์ และติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์
2.    บริการจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานทั่วไป
3.    บริการตรวจสอบและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
·         การทดสอบแรงดึง
·         การทดสอบแรงกระแทก
·         การทดสอบความแข็ง
·         การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของโลหะ
·         การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

4.    การให้คำปรึกษาด้านวัสดุ
·         จะใช้เหล็กเกรดไหนดี?
·         ทำไมเชื่อมแล้วแตก?

·         ชิ้นส่วนแตกหักเพราะสาเหตุใด หรือแตกด้วยกลไกอะไร และจะป้องกันได้อย่างไร?
5.    การฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
·         การกัดกร่อน
·         การทดสอบวัสดุ (ทางกลและเคมี)
·         การเลือกใช้วัสดุ
·         กลศาสตร์การแตกหัก
·         การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

6.    บริการด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการขอเสนอการบริการดังกล่าว และหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัท เรายินดีที่จะให้บริการปรึกษา และพร้อมร่วมมือกับท่านในการพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้

ติดต่อเราได้ที่
เลขที่ 59/183 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
inec.thai@gmail.com
โทรฯ 0 2901 5849
แฟกซ์ 0 2901 5328
หรือ 0815939861 (นิรุช)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 031 04205 6